CE-markering is een ruim begrip. Tenminste in die zin, dat de verplichtingen waaraan de fabrikant moet voldoen sterk afhankelijk kunnen zijn van welke richtlijnen aan de CE-markering ten grondslag liggen.

Van de andere kant is de te volgen procedure voor de meeste richtlijnen in grote lijnen gelijk. En ook het resultaat dient voor alle richtlijnen hetzelfde te zijn, namelijk:

De fabrikant verklaart met de CE-markering op zijn product, dat het product voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen.

 

 

 

  

24-02-2014 15:57:10